dot dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
วัสดุที่ใช้ในการผลิต........ article

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

     -พื้น                       กระดาษลูกฟูก5ชั้น จำนวน3-4แผ่น  หรือ

                                 กระดาษแข็งอัด (Solid Board) ซึ่งมีความหนาตั้งแต่3-8มิลลิเมตร

                                 ซึ่งอยู่ที่ความเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

          
    
     -คาน                      กระดาษลูกฟูก5ชั้น หรือ  กระดาษแข็งอัด (Solid Board) 

 

     -แกนในคาน              ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดในการออกแบบเพราะเป็นจุดรับน้ำหนักของพาเลตทั้งหมด 

                                 ซึ่งอาจจะใช้แกนกระดาษ(Asix).กระดาษลูกฟูกอัดซ้อนกันหลายชั้นหรือไม้ปาติเกิล 

                                 ตามที่ได้รับการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 

 

หมายเหตุ  พาเลทกระดาษจะผลิตหลังจากได้รับการดีไซน์แบบและทดสอบการใช้งานจริงจากลูกค้าก่อนเท่านั้น
พาเลทกระดาษ (Paper Pallet)

คุณสมบัติ.....พาเลทกระดาษ article
TIP-TOP PACKINGMATE INDUSTRY CO.,LTD.
44 หมู่ 4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-450-3465, 089-666-5197 , 087-519-5440 Fax. 02-450-3466