dot dot
dot
dot
dot
dot


 เสริมความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษฉาก
บรรจุภัณฑ์เดิมที่ยังไม่ได้เสริมความแข็งแรงด้วยกระดาษฉาก หลังจากที่บรรจุผลิตภัณฑ์แล้ว อาจจะวางซ้อนกันได้เพียง 5-6 ชั้น บรรจุภัณฑ์ชั้นล่างอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว ทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้
นำกระดาษฉากเข้ามุม ทากาวด้านนอกของกระดาษฉาก และทากาวที่มุมด้านในของกล่อง แล้วมายึดติดกับกล่องด้านใน
ยึดกระดาษฉากเข้ามุมด้วยกาวทั้ง4ด้าน เพียงเท่านี่ท่านก็จะได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สามารถซ้อนกันได้หลายชั้นขึ้น โดยที่บรรจุภัณฑ์ชั้นล่างสามารถรองรับน้ำหนักได้อย่างไม่มีปัญหา และไม่สร้างความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในกระดาษฉากเข้ามุม(Corner Bar,Angle Board)

กระดาษฉากเข้ามุม(Corner Bar,Angle Board) article
กระดาษฉาก....กับการแพคกิ้ง article
กระดาษฉากแบบใด.....ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ article
กระดาษฉาก......มิตรต่อสิ่งแวดล้อม article
ขนาดของกระดาษฉาก
อีกหนึ่งตัวอย่าง....ในการใช้กระดาษฉาก
TIP-TOP PACKINGMATE INDUSTRY CO.,LTD.
44 หมู่ 4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-450-3465, 089-666-5197 , 087-519-5440 Fax. 02-450-3466