dot dot
dot
dot
dot
dot


 Air bag

                          Air bag สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ ในกรณีที่สินค้าของท่านไม่เต็มตู้ขนส่งสินค้า อาจทำให้สินค้าล้มหรือสินค้ากระแทกกันเองระหว่างเดินทาง ซึ่งอาจก่อเกิดความเสียหายของสินค้าได้ดังรูป                  

                           ซึ่งAir bag จะช่วยป้องกันสินค้าของท่านได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งแนวดิ่งและแนวขวาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solid Board

Solid board article
SLIP SHEET article
TIP-TOP PACKINGMATE INDUSTRY CO.,LTD.
44 หมู่ 4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-450-3465, 089-666-5197 , 087-519-5440 Fax. 02-450-3466